Isang pagninilay-nilay

Ang nakaraan ay tila pilit natin binabaon sa limot at muli lamang naaalala dahil pula ito sa kalendaryo. Tinuturo man sa eskuwela’y di nito nabubuhay ang silakbo ng pagmamahal sa bayan. Tulad ng isang larawan, unti-unting kumukupas sa alaala ang rebolusyon at mga kabayanihang nagawa noon. Nagiging palaisipan kung ano nga bang pinaglaban nila. Simpleng kalayaan mula sa banyagang mananakop? Ang karapatang magkaroon ng sariling pagkakakilanlan? Ang makawala sa pagkakagapos?

Subalit isang kabalintunaang ngayo’y nakagapos pa rin. Sa kalbaryong pasan araw-araw. Sa kamay ng mga mamumunong pansariling interes ang inuuna. Sa materyalismong pag-iisip. Sa pagsunod sa dikta ng lipunang kinabibilangan.

Huwad na kalayaan nga ba ang mayroon tayo?

Author: Ryan Bestre

Environmentalist. Teacher. Writer.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s