Green-minded

Green-minded ako
Berde… berde ang kulay ng mga puno
Mga punong sa halip na pinaparami
Pinuputol, pinapatay
Pinapalitan ng matatayog na kongkreto
Berde… berde and kulay ng gulay
Sabi’y pampahaba ng buhay
Ng tao, at ng mundo
Dahil bawas sa karne
Bawas sa emisyon ng karbong
Nakasusulasok
Maitim na usok
Na sa planeta’y bumabalot
Planetang nalulunod din sa basura at plastik
Plastik na sumasayaw sa hangin
Lumalangoy sa ilog
Lumulutang sa karagatan
Plastik na nasa isdang kinakain
Sa tubig na iniinom
Tila wala ng pag-asa
Wala na nga ba?
Ang mga isip-berde ay hindi papatalo
Patuloy ang buga ng karbon
Kasabay ng pag-usbong ng malinis na enerhiya
Mula sa tubig, hangin, at araw
Kumakaripas sa takbo ang urbanisasyon
Ngunit humahabol ang mga ideya
Ng green architecture at green space
Marami ang walang pakialam
Walang pakundangan sa pagbili at pagtapon,
Pagbili at pagtapon, pagbili at pagtapon
Subalit marami rin ang nakikialam
Binabago ang pananaw na wala tayong magagawa
Sa bawat pagtatanim ng puno
Sa bawat pagsuporta sa renewable energy
Sa bawat pagpili sa maka-kalikasang produkto
Sa bawat paghindi sa plastic straw, at plastic bag,
At plastic water bottle, at plastic spoon and fork
Sa bawat pagkonsumo ng organikong pagkain
Ang mga ito’y parang patak
Ambon sa umpisa
Nawa’y maging daluyong ng isip-berdeng gawa
Green-minded ako…
Sana ikaw din
 IMG_20180325_081649[1]

Author: Ryan Bestre

Environmentalist. Teacher. Writer.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s